Liity Jalkapallon Pelaajayhdistyksen jäseneksi! Rekisteröidy jäseneksi tästä.
Jumbo image

Urheilijaidentiteetti

Suurin osa urheilijoista ja jalkapalloilijoista kehittää itsellensä jonkinasteisen urheilijaidentiteetin. Urheilijaidentiteetti itsessään ei ole negatiivinen asia ja sen tuleekin olla luonteva osa jalkapalloilijan identiteettiä. Voimakkaan urheilijaidentiteetin on kuitenkin havaittu vaikuttavan negatiivisesti jalkapalloilijan urasiirtymiin ja erityisesti uran lopettamiseen. Näitä negatiivisia vaikutuksia ovat muun muassa identiteetin menetys, pitkä siirtymän jälkeinen sopeutumisaika ja erilaiset mielenterveyden vaikeudet (esim. ahdistus ja masennus). Jalkapalloilijat, joilla on voimakas urheilijaidentiteetti, ovat yleisesti myös vähemmän valmiita uransa lopettamiseen, joka tekee lopettamisesta erityisen haasteellisen. Tämän vuoksi, jalkapalloilijoiden tulee laajentaa omaa identiteettiään mahdollisimman kokonaisvaltaiseksi. Voimakas urheilijaidentiteetti ei kuitenkaan suoraan tarkoita, että jalkapalloilija kokee tai tulee kokemaan pahoinvointia ja mielenterveyden haasteita.

Urheilijaidentiteetin mittaaminen

Tässä vaiheessa saatat mahdollisesti miettiä, ”Onko minulla vahva urheilijaidentiteetti?”  Yksi hyvä indikaattori voimakkaasta urheilijaidentiteetistä on, jos määrittelet itsesi pelkästään jalkapalloilijaksi, tai urheilijaksi. Urheilijaidentiteetin mittaamiseen on myös olemassa kysely, “The Original Athletic Identity Measurement Scale” (Brewer et al., 1993). Kyse on urheilijaidentiteetin arviointimenetelmästä. Voit halutessasi kyselyä oman urheilijaidentiteettisi mittaamisessa. Mittaa urheilijaidentiteettisi

Holistinen identiteetti ja elämäntapa

Koska voimakas urheilijaidentiteetti saattaa vaikuttaa jalkapalloilijoihin negatiivisesti, on suositeltavaa, että jalkapalloilijat kehittävät itsellensä holistisen identiteetin. Holistinen identiteetti tarkoittaa, että jalkapalloilijan identiteetti koostuu monesta muustakin asiasta, kuin pelkästään jalkapallosta. Holistisen identiteetin muodostaminen ei tarkoita kokonaan uuden minäkuvan muodostamista, vaan oman identiteetin uudelleenmäärittämistä ja avartamista. Identiteetti voi lähtökohtaisesti kehittyä holistiseksi. Jalkapalloilijan on mahdollista jo nuoresta iästä asti rakentaa itsellensä holistista identiteettiä. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä aloittaa oman identiteetin uudelleenmäärittelyä.

Tutkimustiedon mukaan holistinen identiteetti edesauttaa sopeutumista erilaisissa urasiirtymissä. Holistinen identiteetti vaikuttaa positiivisesti myös jalkapalloilijoiden motivaatioon, sitoutumiseen, suorituskykyyn ja menestykseen aktiiviuran aikana. Holistisesta identiteetistä on siis yleisesti hyötyä!

Holistisen identiteetin muodostamista auttaa jalkapallon ulkopuolisten kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen, sosiaalisten verkostojen muodostaminen ja oman elämän tarkoituksen löytäminen. Kyse on jälleen yksilöllisestä prosessista. Ensimmäinen askel oman identiteetin avartamiseen on omien arvojen tunnistaminen. Arvot ovat keskeinen osa ihmisen identiteettiä ja ne kertovat miten ja mihin suuntaan yksilö haluaa ja mitä kohti hänen kannattaa edetä. Arvot vastaavat kysymykseen "mikä on minulle tärkeää?". Yleisiä ihmisen arvoja on lueteltu alla olevassa kuvassa: perhe, matkustus, luonto ja raha. Omien arvojen tunnistaminen ja niiden mukaisesti eläminen on hyvinvoinnin kannalta merkityksellistä. 

Jos arvosi liittyvät pelkästään jalkapallon pelaamiseen, pohdi mitkä muut asiat jalkapallon ulkopuolella ovat sinulle tärkeitä ja tuovat sinulle iloa? Arvoja määritellessä voi olla myös hyödyllistä kokeilla uusia asioita ja kokea uusia kokemuksia, kuten mahdollisuuksien mukaan uusia harrastuksia. 

© Jatta Muhonen & Jalkapallon Pelaajayhdistys. Aineiston kopioiminen ilman lupaa on kielletty.